card

MARKETING

Маркетингийн үйлчилгээг бид үзүүлж ,таны санал болгодог бараа бүтээгдэхүүн,үйлчилгээнд бид маркетинг хийнэ. Хувьсан өөрчлөгдөж буй дэлхий ертөнцөд маркетингийн үйлчилгээний төрөл,чиглэл өөрчлөгджээ.
Бидэнтэй хамтарсанаар та
1. Цаг хугацаа хэмнэнэ.
2. Зардал багасна.

Маркетингийн судалгаа

Та манай компаниар дамжуулан өөрийн компанийн санал болгодог бүтээгдэхүүн үйлчилгээнүүдийн зах зээлийн нарийвчилсан судалгаануудыг мэргэжлийн баг хамт олноор чанарын өндөр түвшинд хийлгэх боломжтой.

Маркетингийн хөгжүүлэлт

Таны бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд нийцэхүйц зорилтот зах зээлийг чиглэсэн маркетингийн хөгжүүлэлтийг бүхий л платформууд дээр хийж гүйцэтгэнэ. Хөгжүүлэлт хийхэд шаардлагатай судалгаануудыг бэлдсэн байх шаардлагатай.

Маркетингийн үйлчилгээ авах хүсэлт илгээх